Hengen terapia

Henkimaailma puhua minulle "hengen terapiasta" ja tässä haluan jakaa siitä murto-osan. Ihmisyyteen
kuuluu oleellisesti erilaiset elämäntilanteet, joissa mieli horjuu ja toisen ihmisen tuki on nousee erityisen
tärkeäksi. Työssäni paranajana autan asiakkaitani näkemään olellisen heidän tilanteestaan ja tällä tavoin
autan asiakasta eteenpäin.

Hengen terapiassa asiakasta tasapainotetaan mm. parantavalla energialla. Lisäksi tasapainon
saavuttamisessa on tärkeää tiedostaa toimintamalleja, jota on käyttänyt sekä saada uusia työkaluja
oman tilanteen eteenpäin viemiseen.

Henkimaailmassa tasapainoituksessa käytetään "työvälineenä" mm. tasaristiä. Tasaristillä ohjataan asiakasta
kehon ja mielen tasapainoon sekä avataan yhteyttä korkeimpaa minää kohti. Tilanteissa, joissa tasaristiä
tyypillisimmin käytetään, asiakas kertoo olevansa ns. "hukassa" tai "ei kuule omaa ohjaustaan".

Hengen terapiassa tyypillisimpiä oireita, jota voidaan käsitellä ovat  ahdistus, pelko, suru ja syyllisyys. Ne
kuuluvat olellisesti ihmisyyteen, mutta niiden ei tulisi hallita kenenkään arkea. Pitkään jatkuneena ne
aiheuttavat kehossa erilaisia oireita ja kiputiloja. Ihmisellä on suojamekanismi, joka toimii mielen apuna.
Vaikeissa elämäntilanteissa, keho siirtää hengen ns. lähes pois kehosta, suojatakseen henkeä.
Tämä suojamekanismi on hyvin tärkeä. Jotta ihminen kuitenkin voisi saavuttaa tasapainon, on hengen
palattava takaisin kehoon. 

Kun henki on palannut kehoon alkaa prosessi, jossa opetellaan maadoittumista ja omavoimaisuutta.
Maadoittumisen tarkoituksena on pitää kehon energiakanavat auki ja näin auttaa kehoa ja mieltä parantumaan.
Omavoimaisuuden opettelu on prosessi, jossa edetään askel askeelta tarkastellen omaa käytöstä. Havaintojen
ja harjoituisten avulla opitaan hallitsemaan omia energioita. Omavoimainen ihminen on tasapainossa ja voi hyvin
sekä henkisesti että fyysisesti. 


 

 

 

Ota yhteyttä

 

 

A+ A-