Telle

 

Olen energiavalmentaja, tunnetaitovalmentaja, parantaja ja selvänäkijä. Ammatilliselta koulutukseltani olen AMK Sosionomi ja opinnoissani olen erikoistunut surutyön tukemiseen. Haluan tukea ihmisiä voimaantumaan ja eheytymään elämän muutoksissa ja haasteissa.

Energiavalmentajana autan asiakkaitani omien energioiden hallinnassa ja voimaantumisessa ihmisen kokiessa haasteita esimerkiksi ihmissuhteissaan tai terveydessään. Energiavalmentaja etsii haasteiden syvimmät ja alkuperäiset syyt, jolloin asiakkaan kanssa yhdessä etsitään ratkaisut ja syy-yhteydet. Energian epätasapainotilan taustalta löytyy aina eriasteisia tapahtumia, jotka ovat jättäneet jäljen ihmisen omiin energioihin. Terveyden kannalta on aina oleellista hallita omia energioitaan, mikä edellyttää myös energioiden virtaamista. Energiavalmentajana autan asiakastani omavoimaisuuden löytämisessä ja harjoittamisessa, sekä irtipäästämisessä ja asioiden hyväksymisessä.

Tunnetaitovalmentajana autan asiakkaitani työstämään ja hyväksymään omia kokemuksiaan ja tunteitaan. Tunteetkin ovat energiaa, jolloin energiatyöskentely voi auttaa ihmistä eheytymään menneistä tapahtumista. Käsittelemättömät asiat, tunteet tai haastavat kokemukset jättävät ihmiseen tunnejälkiä, jotka tukkivat ihmisen energioiden virtausta ja joista aiheutuu energioiden epätasapainotila. Epätasapaino omissa energioissa puolestaan voi aiheuttaa esimerkiksi sairauksia, uupumusta ja stressiä.

Parantuminen on kuitenkin aina yksilöllinen prosessi, jossa minun parantajana on tarkoitus auttaa asiakasta hallitsemaan energioitaan ja vapautumaan turhista, estävistä energioista. Tarkoitukseni on antaa ohjeita ja työkaluja asiakkaalle, kuinka hän voi pysyä mahdollisimman hyvässä kunnossa ja omavoimaisena, sekä auttaa häntä tunnistamaan, mitä on muiden energia ja millainen on hänen oma tilansa omassa energiassaan.


Ota yhteyttä.

A+ A-