Yliaistilliset terveydentilatutkimukset

 

Minulla on kyky tarkastella asioita yliaistillisesti. Käytän yliaistillisuutta avukseni, kun selvitän asiakkaiteni terveydentiloja. Terveydentilan mittauksen avulla pystyn seuraamaan kuinka hoito menee asiakkaisiini perille.

Samoilla mittauksilla voidaan selvittää mm. kipu-, pelko- ja ahdistustiloja. Lasten ja asiakkaiden kanssa, jotka eivät voi sanallisesti kommunikoida, tämä on hyvä apuväline. Mielestäni paras tapa hoitaa on olla suoraa kontaktissa asiakkaan kanssa. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista ja silloin voin lähettää apua kaukohoitona ja seurata avun perille pääsemistä yliaistillisesti.

Samojen mittauksien avulla voidaan myös selvittää mm. eri ruoka-aineiden soveltuvuus sinulle. Mikäli epäilet jonkin aineen vaikutuksia terveyteesi, tämän voi selvittää yliaistillisilla mittauksilla.

Ota yhteyttä

A+ A-